Get Adobe Flash player
ورود کاربران
آیا می دانید؟
حریم مصوب: 14800 هکتار
حریم پیشنهادی: 12000 هکتار
محدوده شهر: 1852 هکتار
محدوده شهرک: 330 هکتار
محدوده پیشنهادی: 99 هکتار
محدوده خدماتی(محدوده قانونی):محدوده پیشنهادی+ محدوده شهر + محدوده شهرک=2281 هکتار
ثروت نه تنها آن چیزی است که دارید بلکه آن چیزی است که هستید. دنیس ویتلی
شهرداری کلیات شهرداران افتخاري

در ابتدا به اين نکته اشاره شود که در تربت حيدريه مردم از حس مشارکت جويي مطلوبي برخوردارند و در بسياري از مسائل که مربوط به سرنوشت شهرشان است مانند مراسم و اعياد، پيشنهاد مراسم سوگواري مشارکت بسيار خوبي دارند و ريش سفيدان و معتمدان شهر نقش بسيار موثر و مفيدي را يافا مي نمايند.در سال 1360 طرح جامع يا طرح توسعه شهري تقريبا 6 درصد اجرا شده بود و تمام پيکر و کالبد شهر فرسوده و بهم ريخته بود.نه خياباني وجود داشت، نه ميداني و نه محله اي. علي رغم اينکه طرح جامع مشکلاتي داشت اما همان هم اجرا نشده بود و کارهاي ديگر مانند فضاي سبز و ... نيز به همين ترتيب.ودر واقع حضور مردم در مسائل اجتماعي و يا همان مسائلي که روزمره در اختيار شهرداري بوده کمتر مشاهده مي گرديد.با توجه به اينکه چهل و سه محله به صورت نفتي در تربت حيدريه وجود دارد در هر محل يک نفر از افرادي را که معتمد محل است و مردم او را مي شناسد و به او احترام مي گذارن و خود نيز صاحب نظر و داراي تحرک و پتانسيل است و توانمندي در حل مسائل اجتماعي را هم دارد،به راي مردم انتخاب مي شود.مهيار انتخاب، راي مردم مي باشد.به اين ترتيب شهردار محله انتخاب و به شهرداري معرفي مي گردد و شهرداري نيز وي را با هماهنگي شوراي شهر به مردم شهر معرفي مي نمايد و با حکم شهردار افتخاري کارهاي خدماتي محله به او واگذار مي شود.در تربت حيدريه رابطه شهرداري با شوراي شهر بسياري از مسائل را حل کرده است.شرح وظايفي نيز در اين زمينه وجود دارد که فرضا چه کارهايي بايد انجام گيرد.اغلب کارها روزمره بوده و پيچيده نمي باشد.در واقع حلقه واسط بين شوراي شهر و طبقات مختلف مردم به وسيله شهردار افتخاري ايجاد گرديده است.

 

شهردار افتخاري در هر محل يک دفتر داير نموده که به صورت يک مغازه کوچک است و داراي نام نيز مي باشد(به عنوان مثال: شهردار سر محله).شهردار که شغل و منصبي دارد ساعاتي از روز را آنجا مي نشيندو به صحبتهاي مردم گوش فرا داده و مسائل را به شهرداري انتقال مي دهد.نقشه آن محل و همينطور اطلاعات کلي شهر در همانجا در تابلويي زده مي شود، و خواسته هايي که شهرداري در عرض روز دارد بعنوان شعارهاي روز بر روي تابلوها درج مي گردد.مثال: «امسال(1380) سال بازگشايي معابر و فضاي سبز محيط زيست است»که اينها از سوي شهرداران افتخاري بر تابلوها نصب شده و براي مردم توضيح داده مي شود.

با اين روش ديگر لازم نيست که مردم براي اينکه بدانند خانه هايشان عقب نشيني دارد يا نه، به شهرداري بيايند در همانجا نقشه اي وجود دارد و شهردار افتخاري وظيفه دارد مسائل را توجيه نمايد.مثلا اگر کسي مي خواهد پروانه ساختمان بگيرد،دستورات اوليه به ارباب رجوع از سوي شهردار افتخاري داده مي شود.به عنوان مثال: ارباب رجوع مي بايست در ابتدا فهرستي از وسايل را آماده نمايدو بازديدي اوليه نيز در محل انجام شود.مدارک نيز در آنجا توسط شهرداران محله آماده مي شود ويا خود او مدارک را به شهرداري مي دهد و شهرداري هم پروانه را صادر مي نمايدو اگر هم مشکلي وجود داشته باشد شهرداري توسط همان شخص در همان محل مسائل او را حل مي کند.

از ديگر موارد بهره گيري از مشارکتهاي سازمان هاي غير دولتي و مشارکتهاي مردمي مي توان به مسائل مربوط به نظافت و بهداشت شهري اشاره نمود.در تربت حيدريه مسائل مربوط به جمع آوري زباله براي شهرداري خيلي مهم بوده است و شهرداري در جمع آوري زباله مشکل دارد.در حال حاضر شهرداران افتخاري وظيفه آموزش به اهالي محله را در اين زمينه دارند که مجددا از سوي شهرداري مشکلاتي مشاهده گرديد و راه کار آن بود تا بانواني در هر محل انتخاب شوند و چون شهر تربت حيدريه داراي فرهنگي سنتي-مذهبي است زنان بعنوان رابطان در محلات و رابط بين شهرداري و مردم انتخاب شدند.اين بانوان با همکاري شهردار افتخاري محله خيلي از مسائل را براي مردم و توضيح مي دهند و توجيه مي کنند.و اگر مشکلاتي وجود داشته باشد به شهرداري انتقال مي دهند.به اين ترتيب بسياري از مسائل حل مي شود.

در مورد جمع آوري عوارض هم به همين ترتيب در ابتدا عوارض و ضرورت پرداخت ان براي اهالي تشريح مي گردد و اينکه چگونه مي توان عوارض را توسط خودشان جمع آوري نمود.

دستاورد هاي طرح:

در شهر تربت حيدريه به دليل پرداخت خمس و زکات،از ضروري بودن پرداخت عوارض خودداري مي کردند؛اما با تلاش شهرداري در زمينه توجيه ايشان و توضيح ضروري بودن پرداخت و دريافت عوارض مشکل حل شد و از اين طريق به ميزان به ميزان قابل توجهي به بودجه شهرداري در سال 1379 اضافه گرديد . از ديگر دستاوردهاي طرح مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

- برقراري ارتباط ارگانيک بين شهرداري و مردم

- اتصال شوراي شهر با مردم

- اعلام برنامه هاي شهرداري به مردم(به دليل عدم وجود رسانه هاي گروهي در شهر)از طريق دفاتر شهرداري و شهرداران افتخاري با کمترين هزينه و بيشترين سرعت.

- تعريف و توضيح امکانات شهرداري به مردم:شهرداري شانزده کيلومتر خيابان را در اين دو سال بازگشايي نمود،که در همين راستا حدود هزارخانه تخريب شد.پرداخت خسارت در ازاي خانه هاي مذکور مبلغي حدود هشت ميليارد و پانصد هزار تومان هزينه در برداشت که عملا صرف اين هزينه براي شهرداري غير ممکن بود بنابراين تصميم گرفته شد که بصورت نشست کدخدامنشانه و پذيرش دلايل را پذيرفتند و با شهرداري همکاري نمودند.به اين ترتيب شهرداري توانست خيابانهاي مذکور را بازگشايي نموده و چهره شهر را تغيير دهد.ايم يکي از با ارزش ترين دستاوردهاي شهرداري بوده است.

- استفاده از توانمندي و مشارکت مردم در اموري مثل نظافت،جمع آوري زباله و....

-ارتباط با جوانان محله ها:شهر تربت حيدريه شهري سنتي است و ديدگاه فرهنگي و محلي شهر براي شهرداري بسيار مهم است.به همين علت براي جوانان برنامه هايي تدوين شد و شوراي جوانان تشکيل گرديد.اين دو سازمان شوراي جوانان به نام هاي امام علي (ع) و دلاوران نام گذاري شد.جلسات قشر جوان در کنار پيرمردان و معتمدان و روساي مذهبي تشکيل مي شود.همچنين با همکاري با حضور اعضاي جوان و با حضور اقشار سني ديگر شهر نشستهايي با عنوان جشن امام علي(ع)برگزار گرديد که اين همکاري نشان دهنده تفاهم بين طيف هاي مختلف اجتماعي است.

- ايجاد پارکي به وسعت 800 هکتار :شهر تربت حيدريه در بين راه مشهد قرار دارد و روزانه نزديک به شش هزار ماشين از آن عبور مي نمايد.بنابراين سمعي شد به نحوي از اين توانمندي ها استفاده گردد و به اين بهانه پارک توريستي -گردشگري -    تفريحي در شهر احداث شد که تمام امکانات لارم براي رفع نيازهاي زائران را داشته باشد.به اين دليل در طرح جامع پيش بيني گرديد و به عنوان يک طرح گردشگري به وزارت کشور تقديم شد.

- حفظ و حراست اموال شهرداري که با مشارکت خود مردم:اين هدف تا حدودي محقق شده است.به صورت حفظ اموال شهرداري از وظايف مردم است همچنين تحقق شعار «شهر ما- خانه ما»نيز براي شهرداري اهميت فراوان دارد و در مدارس به دانش آموزان در اين زمينه ـموزش داده مي شود. مدارس بواسطه کارهايي که شهرداري انجام داده است ارتباطي که با شوراي شهر و شهرداران افتخاري دارد در يکي از سازمانهاي غير دولتي(NGOs)عضو هستند.


آخرين بروز رساني (يكشنبه ، 3 مهر 1390 ، 12:06)

 

افزودن نظر

کد امنیتی
تصویر جدید

?> Deprecated: Non-static method JFactory::getDBO() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /volume1/web/thcity/libraries/joomla/session/storage/database.php on line 84 Deprecated: Non-static method JTable::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /volume1/web/thcity/libraries/joomla/session/storage/database.php on line 89 Deprecated: Non-static method JFactory::getDBO() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /volume1/web/thcity/libraries/joomla/database/table.php on line 112